Privacy

Disclaimer

De site thalia-hollandskroon.nl wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid beheerd. Het is toch nog mogelijk dat informatie op de site verouderd of niet juist is. Aan de juistheid van deze informatie kunnen geen enkele rechten worden ontleend. Een bezoek aan deze website en/of het downloaden van informatie van deze website, doet geen enkele rechtsverhouding met thalia-hollandskroon.nl ontstaan. Het gebruik van deze website blijft geheel voor eigen risico van de bezoeker van deze website. Kopiëren, downloaden of gebruiken van intellectuele eigendommen en logo’s van thalia-hollandskroon voor bedrijfsdoeleinden zijn uitdrukkelijk verboden, zonder dat men vooraf schriftelijke toestemming van thalia-hollandskroon heeft verkregen. Het auteursrecht/copyright op deze website ligt bij thalia-hollandskroon of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan thalia-hollandskroon
Deze website kan links bevatten die niet van thalia-hollandskroon zijn. Thalia-hollandskroon is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze websites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.

Privacy statement

Thalia-hollandskroon is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Thalia-hollandskroon is gebonden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Alle gegevens die u ons doorgeeft, worden beveiligd door ons opgeslagen en alleen door ons gebruikt. Wij gebruiken uw gegevens voor onze interne automatische verwerking om verantwoord het klantenbeheer en de bedrijfsvoering voor verkoop te kunnen doen.
Wij verstrekken geen gegevens aan derden. U beschikt uiteraard over het recht om uw gegevens aan te passen of te verwijderen. Het adressenbestand van thalia-hollandskroon kan niet worden opgevraagd door derden. Mocht door onmacht onze gegevens alsnog in handen van derden komen, dan is thalia-hollandskroon daar niet aansprakelijk voor. Thalia-hollandskroon zal zich tot zijn uiterste inspannen om uw gegevens te beschermen.
Thalia-hollandskroon respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestelling van de kaarten zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Thalia-hollandskroon zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Thalia-hollandskroon gebruikt de verzamelde gegevens om u van dient te zijn, wij willen graag uw bestelling van de kaarten kunnen bevestigen.
Thalia-hollandskroon zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze vrijwilligers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Thalia-hollandskroon.
Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

Opvragen persoonlijke gegevens

Je kan je persoonlijke gegevens bij ons laten wijzigen op basis van het correctierecht. Het is mogelijk om te achterhalen welke persoonlijke gegevens bij ons bekend zijn en waar ze precies voor gebruikt worden. Onvolledige of onjuiste informatie kan op deze manier worden hersteld of verwijderd.
Het is mogelijk je te beroepen op het recht van verzet. Dit houdt in dat je als betrokkene of gemachtigde een verzoek kan doen tot beëindiging van de gegevensverwerking. Je dient dit te doen door een brief voorzien van een kopie van een geldig legitimatiebewijs te sturen naar onze administratie.